leerlingenraad

 

De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. In de leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren. Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over schoolse en buitenschoolse activiteiten, het (mee)organiseren van een evenement op school... Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - bv. de schoolraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan. De leerlingenraad heeft een adviserende rol.

De leerlingenraad bestaat uit Mevrouw M. Berghman (directeur), Mr. S. Weyts (leerkracht) en de volgende leerlingen:

KLAS VERANTWOORDELIJKE 1 VERANTWOORDELIJKE 2
1A1 + 1A2 Liesbeth Decancq Fiene Lecluyse
1A3 + 1A4 Casper Scheirlinck Mathisse Ramon
1A5 + 1A6 Britt Soenens Marie Fillieux
1A7 Zinedine Khanfar Milan Beke
1B Shannon Van Ranst Luna Da Silva Marques
2A1 Quinten d'haeyaert /
2A1 Mathis Callewaert Bo Suys
2A3 + 2A4 Thomas Matton /
2A5 + 2A6 + 2A7 Kiara Feys Merel Van Robays
2 BVL 1 + 2 Isaline Bourgeois Iben Bruynooghe