Praktische informatie

Schooluren

’s Morgens zijn de leerlingen om 08.15 uur op de speelplaats.

’s Middags worden ze er verwacht om 13.05 uur.

Duur van een lesuur: 50’

De 32 lesuren zijn als volgt verdeeld:

08:20 – 09:10

eerste lesuur

13:15 – 14:05

vijfde lesuur

09:10 – 10:00

tweede lesuur

14:05 – 14:55

zesde lesuur

10:00 - 10:15

onderbreking

14:55 – 15:10

onderbreking

10:15 – 11:05

derde lesuur

15:10 – 16:00

zevende lesuur

11:05 – 11:55

vierde lesuur

16:00 – 16:50

  achtste lesuur of studie

11:55 – 13:15 middagonderbreking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 07.45 uur gaat de schoolpoort open en is er toezicht op het schooldomein.  

De school gaat uit om 16.50 uur. Na de schooluren is er geen toezicht meer voorzien tenzij voor de leerlingen die avondstudie of een andere geplande activiteit volgen.

Avondstudie

De leerlingen hebben de mogelijkheid tot het volgen van studie op maandag, dinsdag en donderdag:

- 1e studie: van 16:00 uur tot 16:50 uur (indien geen 8e lesuur);

- 2e studie: van 17:05 uur tot 17:55 uur