Schoolraad

AFVAARDIGING NAMENS DE SCHOOL
Mieke Berghman (directie)
Patrick Delarue (secretaris)
Katrien Desmet
Els Verscheure
AFVAARDIGING NAMENS DE LOKALE GEMEENSCHAP
Trees Lievrouw (voorzitter)
Marleen D'Haene
Carla Pillen
AFVAARDIGING NAMENS DE INRICHTENDE MACHT
Hubert Schaubrouck
AFVAARDIGING NAMENS DE OUDERS
Els Cloet
Peter De Clerck
Davy Vandeputte
AFVAARDIGING NAMENS DE LEERLINGEN
 Thomas Matton
Casper Scheerlinck
 Shannon Van Ranst