conflixers

De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Via de Conflixers willen we leerlingen inspireren, informeren en ondersteunen, maar zullen we ook zorgen voor samenhang en uitwisseling.

 

Op onze school bestaan de Conflixers uit een toffe groep tweedejaars die de leerlingen van het eerste jaar ondersteunen op verschillende gebieden:

  • verwelkoming op school op de eerste schooldag;
  • hulp bieden bij vragen en problemen;
  • informatie geven over de school, het gebruik van Smartschool, ... ;
  • een luisterend oor bieden aan iedereen die daar nood aan heeft;
  • activiteiten organiseren zodat iedereen zich goed voelt op onze school.

Aan elke klas is er een duo Conflixers gekoppeld. Zo is het gemakkelijker voor elke klas om een aanspreekpunt te hebben op school. Een andere Conflixer mogen de leerlingen natuurlijk ook altijd aanspreken. Misschien kennen ze die leerling(e) een beetje beter door buitenschoolse activiteiten.