leerlingenraad

 

De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. In de leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren. Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over schoolse en buitenschoolse activiteiten, het (mee)organiseren van een evenement op school... Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - bv. de schoolraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan. De leerlingenraad heeft een adviserende rol.

De leerlingenraad bestaat uit Mevrouw M. Berghman (directeur), Mr. S. Weyts (leerkracht), Mevr. C. Devolder (leerkracht) en leerlingen van elke klas.