leerlingenraad

 

De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. In de leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren. Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over schoolse en buitenschoolse activiteiten, het (mee)organiseren van een evenement op school... Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - bv. de schoolraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan. De leerlingenraad heeft een adviserende rol.

De leerlingenraad bestaat uit Mevrouw M. Berghman (directeur), Mr. S. Weyts (leerkracht) en de volgende leerlingen:

KLAS VERANTWOORDELIJKE 1 VERANTWOORDELIJKE 2
1A1 Lukas Vanlokeren Ellen Delaere
1A2 Pieter Vannester Tiemen Toebaert
1A3 Isabelle Tuytens  
1A4 Olivia Bruyneel Mauro Devolder
1B Ahmed Taleib  
2A1 Damon Coucke  
2A2 Maxim Feys  
2A3 + 2A4 Eloïse Tack  
2A5 Aurelie D'hondt Cara Timmerman
2A6 Viv Callewaert Milan Vroman
2A7 Jano Meyfroidt Martijn Vanhalewyn
2 BVL 1 + 2 Maïté Callebert Ferre Steemans