studiekeuzebegeleiding

DE JUISTE STUDIERICHTING KIEZEN

Wanneer je een getuigschrift van het basisonderwijs behaalt, mag je naar 1A. Behaal je een getuigschrift niet - of heb je het echt moeilijk gehad in de basisschool - dan kies je beter voor 1B.

Maar hoe kies je nu de richting die het beste bij jou past in 1A?

Je vraagt best wat je leerkracht in het zesde leerjaar erover denkt. Als je het eens bent met de leerkracht en met je ouders, is je keuze snel gemaakt.

Wat als je het nog niet weet?

Dan hebben we goed nieuws voor jou. De vakken in 1A zijn voor iedereen dezelfde, behalve dan de 4 of 5 uren die je mag kiezen. Je kijkt naar de vakken uit de keuzepakketten en je probeert op de info-avond of opendeurdag te weten te komen wat die vakken inhouden. Daarna kies je wat het beste bij jou past. In de vakken die iedereen krijgt, zullen de leraren ervoor zorgen dat je de basisleerstof goed leert beheersen. Als je meer aankunt, zullen ze je extra leerstof geven. Voor Frans en wiskunde krijg je ook deze resultaten op je rapport.

In de loop van het eerste jaar zal het duidelijker worden welke vakken je goed liggen en welke minder. Je zal meer inzicht krijgen in je talenten om op basis daarvan een optie te kiezen in 2A. Als je denkt aan Latijn, dan moet je dit al kiezen vanaf 1A. Voor de andere keuzepakketten is dit vrij.

In onze school willen we jou en je ouders heel intensief begeleiden tijdens het 2e jaar, omdat je best heel doordacht je definitieve studierichting voor het derde jaar bepaalt. Als je dan heel goed kiest, heb je de beste slaagkansen, niet alleen in het secundair, maar ook in het hoger onderwijs.

Studiekeuzebegeleiding in het tweede jaar

Eind november worden de ouders van alle tweedejaars uit de 3 middenscholen in Prizma Campus College in Izegem uitgenodigd. Ze krijgen er van het CLB Izegem informatie over alle mogelijke studierichtingen in de 2e graad.

Bij de start van het 2e trimester krijgen alle tweedejaars een studiekeuzeboekje dat in de klassenuren gebruikt wordt. Daarin leer je wat je kunt kiezen en hoe je kunt kiezen.

In januari gaan de tweedejaars op bezoek in de bovenbouwscholen van de regio: Prizma Campus College, Campus VTI en Campus IDP.

De ouders krijgen een info-avond over de studierichtingen in de 2e graad in de bovenbouwscholen van de regio Izegem.

Vóór de proefwerken van het 2e trimester maken ouders en leerlingen samen een proefkeuze. Op de klassenraad bekijken leraren en het CLB deze keuzes en geven hierbij advies.

Daarna is er een oudercontact waarop de verschillende vakleraren gesproken kunnen worden.

Tegen 30 juni tenslotte zal je een goede basis hebben om een definitieve keuze te kunnen maken.