Opvoedingsproject

Prizma Middenschool Ingelmunster biedt KWALITEITSVOL katholiek onderwijs aan voor jonge mensen tussen 12 en 14 jaar. Dit gebeurt met groot respect voor ieders eigenheid en in dialoog met alle betrokkenen. Zo kunnen onze leerlingen uitgroeien tot weerbare, zelfstandige jonge mensen die hun weg kunnen vinden in deze veranderende samenleving.

"HIER GROEIT TALENT!"

Prizma Middenschool Ingelmunster wil talent laten groeien vanuit KWALITEIT, HARTELIJKHEID en VERTROUWEN!

1 KWALITEIT - LEREN LEREN
  Onze troef is het aanbieden van een degelijke, brede algemene vorming met aandacht voor de specifieke noden van elke jongere.
2 HARTELIJKHEID - LEREN LEVEN
  Onze troef is om een warme school te creëren waar leerlingen zich echt 'thuis' kunnen en mogen voelen. Jonge mensen groot helpen worden in veiligheid is onze inzet.
3 VERTROUWEN - LEREN KIEZEN
  Onze troef is leerlingen het nodige vertrouwen geven om op een positieve manier alle talenten te laten groeien! In een samen gedragen zoekproces leren onze jongeren kiezen, beslissen en handelen.