Wie is wie

DIRECTIE

Directie Mevr. M. Berghman

SECRETARIAAT

Opvoeder P. Delarue Opvoeder G. Bossuyt
Opvoeder L. Bossuyt Opvoeder E. Dessein

LEERKRACHTEN

Aardrijkskunde  H. Vandekerckhove Maatschappelijke Vorming (MAVO)  P. Groenweghe
Bouw  D. Vandezande Mechanica - Elektriciteit  D. Vandezande
Creatie & Vormgeving  E. Flyps Muzikale Opvoeding  M. Lombaert
Economie & Organisatie  P. Groenweghe Mode  E. Flyps
Engels

 C. Devolder

 S. Goethals

Move!  J. Bruyneel
Dactylo

 E. Dessein

 P. Groenweghe

Nederlands  

 N. De Clercq

 H. Van Lerberghe

Frans

 N. Claerhout

 C. Devolder

Natuurwetenschappen

 E. Dessein

 H. Vandekerckhove

Geschiedenis  P. Groenweghe Plastische Opvoeding  

 S. Dupont

 J. Vandecasteele

Godsdienst  S. Goethals

Personenzorg

 E. Verscheure
Handel  P. Groenweghe

Socio-Economische Initiatie (SEI)

 N. De Clercq
Hout - Bouw  D. Vandezande

STEM

STEM-wetenschappen

STEM-technieken

 

 D. Vandezande

 S. Weyts

ICT

 P. Groenweghe

 M. Lombaert

 S. Weyts

 I. Cool

Sociale en Technische Vorming

 E. Verscheure

Industriële Wetenschappen / Nijverheidstechnieken

 D. Vandezande

 S. Weyts

Traject Anderstaligen

 S. Vantorre

Kunst & Creatie

 E. Flyps

 S. Dupont

Techniek

 P. De Vos

 E. Flyps

 S. Weyts

Latijn  S. Vantorre Voeding - Verzorging  E. Verscheure

 

Lichamelijke Opvoeding

 L. Bossuyt

 J. Bruyneel

Wiskunde

 I. Cool

 K. Desmet

 E. Dessein

 S. Weyts

Mens & Samenleving

 N. De Clercq

 C. Devolder

Wetenschappelijk Werk  I. Cool
Maatschappij & Welzijn  E. Verscheure