Wie is wie

DIRECTIE

Directie Mevr. M. Berghman

SECRETARIAAT

Opvoeder P. Delarue Opvoeder G. Bossuyt
Opvoeder L. Bossuyt Opvoeder J. Bruyneel
Opvoeder E. Dessein    

LEERKRACHTEN

Aardrijkskunde  Hilde Vandekerckhove Maatschappelijke Vorming (MAVO)  P. Groenweghe
Atelier Taal & Wiskunde

 I. Cool

 E. Dessein

 H. Geerardyn

Mens en samenleving

 N. De Clercq

 H. Geerardyn

Beeld

 S. Dupont

 J. Vandecasteele

Moderne talen  N. Claerhout
Beweging

 L. Bossuyt

 J. Bruyneel

Move

 J. Bruyneel

 S. Vandewiele

Economie & Organisatie

 H. Geerardyn

 P. Groenweghe

Muziek  J. Vandendriessche
Engels

 C. Devolder

 S. Goethals

Natuurwetenschappen

 E. Dessein

 H. Vandekerckhove

 S. Vandewiele

Frans

 N. Claerhout

 C. Devolder

 H. Geerardyn

Nederlands

 N. De Clercq

 H. Geerardyn

 H. Van Lerberghe

Geschiedenis  P. Groenweghe STEM-technieken

 E. Flyps

 D. Vandezande

Godsdienst

 H. Geerardyn

 S. Goethals

STEM-wetenschappen  T. Vermeulen
ICT

 T. Vermeulen

 S. Vandewiele

Techniek

 P. De Vos

 E. Flyps

 T. Vermeulen 

Kunst & Creatie  S. Dupont Wetenschappen  I. Cool
Latijn  S. Vantorre Wiskunde

 I. Cool

 K. Desmet

 E. Dessein

 T. Vermeulen

Maatschappij & Welzijn

 E. Flyps

 E. Verscheure