Schoolraad

AFVAARDIGING NAMENS DE SCHOOL
Mevrouw Mieke Berghman (directie)
Mevrouw Lies Bossuyt (secretaris)
Mevrouw Verscheure
Mevrouw Katrien Desmet
 
AFVAARDIGING NAMENS DE LOKALE GEMEENSCHAP
Mevrouw Trees Lievrouw (voorzitter)
Mevrouw Marleen D'Haene
De heer Peter De Clerck
 
AFVAARDIGING NAMENS DE OUDERS
Mevrouw Cinthy Depruyst (voorzitter)
De heer Luc Dewulf
De heer Davy Vandeputte
 
AFVAARDIGING NAMENS DE LEERLINGEN
Juffrouw Zalina Byaziyeva
Juffrouw Britt Vanryckeghem
Juffrouw Jasmien Vandewalle