Beroepsvoorbereidend leerjaar

Wat leer je?

  • Je kiest je beroepenveld of -velden (een totaal van 14 lesuren);
  • in de praktijklessen leer je de typische vaardigheden van je beroepenveld;
  • je kan je algemene kennis verder uitbouwen;
  • je ontdekt waar je heen wil in de tweede graad.